Διαγωνισμός

Πρώτος Εθνικός Διαγωνισμός EU Scoop!

Το EU Scoop! είναι ένας διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη, που διοργανώνεται σε κάθε χώρα εταίρο, ο οποίος αξιολογεί και επιβραβεύει έργα που αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν από μαθητές, με καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην κατάρτιση. Οι καλύτερες ιδέες θα βραβευτούν και μια ομάδα θα επιλεγεί να συμμετάσχει στην τελική φάση του διαγωνισμού που θα λάβει χώρα στην Ιταλία.

Πρώτος Εθνικός Διαγωνισμός EU Scoop!

Η 1η Έκδοση θα περιλαμβάνει 5 ομάδες συμμετεχόντων.

Μια διεθνής τελική εκδήλωση – EU SCoop! The 1st Edition- θα περιλαμβάνει 5 συμμετέχουσες ομάδες, καθεμία η οποία θα αποτελείται από τέσσερις μαθητές και έναν δάσκαλο από κάθε χώρα εταίρο. Σε ένα τετραήμερο Boot Camp στην Ιταλία, κάθε ομάδα θα έχει την ευκαιρία να ενισχύσει τις επιχειρηματικές ιδέες τους με την υποστήριξη εξειδικευμένων εκπαιδευτών, τόσο από το EGInA όσο και από τους συνεργάτες του οργανισμού (όπως οι εθνικές ενώσεις Stati Generali dell’Innovazione – General States of Innovation, NeXt-Economia per tutti – NeXt-Economy for All και CittadinanzaAttiva – ActiveCitizenship). Στο τέλος της εκδήλωσης, το καλύτερο έργο θα βραβευθεί.