Διαγωνισμός

Πρώτος Διεθνής Διαγωνισμός EU Scoop!

Ο 1ος Διεθνής Διαγωνισμός EU Scoop! περιελάμβανε 5 ομάδες.

Μια διεθνής τελική εκδήλωση – EU Scoop! Ο 1ος Διεθνής Διαγωνισμός περιελάμβανε 5 ομάδες, η καθεμία αποτελούμενη από τέσσερις μαθητές και έναν δάσκαλο από κάθε  χώρα του έργου. Σε ένα τετραήμερο Boot Camp στην Ιταλία, κάθε ομάδα είχε την ευκαιρία να ενισχύσει τις συνεργατικές επιχειρηματικές ιδέες της με την υποστήριξη εξειδικευμένων εκπαιδευτών, τόσο από τον συντονιστή οργανισμό του έργου, την EGINA όσο και από τους υπόλοιπους εταίρους της (όπως οι εθνικές ενώσεις Stati Generali dell’Innovazione – General States of Innovation – NeXt-Economia per tutti – NeXt-Economy for All – και CittadinanzaAttiva – ActiveCitizenship). Στο τέλος της εκδήλωσης, το καλύτερο έργο βραβεύτηκε με το βραβείο τηε πρώτης θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διεθνή Διαγωνισμό EU Scoop 2021 και τον νικητή

Πρώτος Εθνικός Διαγωνισμός EU Scoop!

Το EU Scoop! είναι ένας Διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη, που διοργανώθηκε σε κάθε χώρα εταίρο, για να αξιολογήσει και επιβραβεύσει έργα που αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν από μαθητές, με καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην κατάρτιση του έργου. Οι καλύτερες ιδέες βραβεύτηκαν και μια ομάδα επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην τελική φάση του διαγωνισμού που έλαβε χώρα στην Ιταλία.

Περισσότερες πληροφορίες για τους Εθνικούς Διαγωνισμούς κάθε χώρας.