Κοινότητα

Μια Κοινότητα Πρακτικών (CoP) θα δημιουργηθεί γύρω από το θέμα της διδασκαλίας επί των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Το CoP είναι μια εικονική και off-line κοινότητα εκπαιδευτικών, επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων συνεργατικών επιχειρήσεων που θα επιδιώξουν τη μάθηση μέσω της συμμετοχής στις κοινωνικές πρακτικές και «μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον». Το CoP είναι μια ομάδα ανθρώπων «που μοιράζονται μια ανησυχία, ένα σύνολο προβλημάτων ή ένα πάθος για ένα θέμα, και εμβαθύνουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε αυτόν τον τομέα αλληλεπιδρώντας σε συνεχή βάση» (Wenger, McDermott και Snyder – 2002). Το CoP θα δει τους συμμετέχοντες να εμπλέκονται ενεργά στην ανάπτυξη καλύτερων πρακτικών και εργαλείων για τη διδασκαλία τους μέσω συνεχούς ανταλλαγής γνώσεων και διεθνών κύκλων καθοδήγησης, οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν το πάθος τους για το συγκεκριμένο θέμα. Προκειμένου να οικοδομηθεί η κοινότητα, το έργο θα προσφέρει τόσο on-line όσο και off-line χώρο για συνεργασία της κοινότητας. Το CoP θα αποτελείται από μια «βασική ομάδα» αποτελούμενη από εκπροσώπους των εταίρων που θα διευκολύνουν το έργο της Κοινότητας και θα προωθήσουν τη «στρατολόγηση» νέων μελών μεταξύ των ομάδων στις οποίες στοχεύει το έργο.