Συνεργατικές ιδέες

Θα δημιουργηθεί μια επιχειρηματική ιδέα που θα συμβάλει στην επίτευξη των 17 Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών. Οι εκπαιδευτικοί θα ενεργούν ως μέντορες που θα υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες μαθητών οι οποίοι, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν κατά το πρώτο μέρος του μαθήματος, θα αναπτύξουν τις ιδέες τους και θα τις παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του εθνικού διαγωνισμού. Μια τοπική επιτροπή θα επιλέξει την νικήτρια ομάδα που θα συμμετάσχει στην τελική φάση του διαγωνισμού στο Foligno στο τέλος του έργου.