ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο κύριος στόχος του έργου SCoopConSS (Διαγωνισμός Κοινωνικών Συνεταιρισμών για Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) είναι η δημιουργία μιας Κοινότητας Πρακτικών για τους Ευρωπαίους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τη διδακτική τους πρακτική χρησιμοποιώντας διαφορετικές επιχειρηματικές μεθόδους βασισμένες στις αρχές της αυτοβοήθειας, της δημοκρατίας, της ισότητας, και της αλληλεγγύης.
ScoopConSS

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΓΓΡΑΦH ΣΤΟ NEWSLETTER

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΆ ΔΕΛΤΊΑ

NEWSLETTER #1

MAΪΟΣ 2020

NEWSLETTER #2

October 2020

NEWSLETTER #3

January 2021

NEWSLETTER #4

August 2021

NEWSLETTER #5

December 2021