aCapo

aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata

Adresa: Via Cristoforo Colombo, 436 00145 – Roma

Sa više od 40 godina iskustva, zadruga aCapo pruža inovativne usluge vladinim organizacijama, tvrtkama i javnosti zahvaljujući kombinaciji visoko specijaliziranih vještina, digitalnih rješenja i automatizacije. Naša područja rada su outsourcing poslovnih procesa, kontakt centar i upravljanje objektima. Svakodnevno stvaramo prilike za uključivanje i rad usmjeren na socijalno ugrožene skupine putem inovacija i brigom za socijalne potrebe. Naši projekti i vještine usmjereni su prema borbi protiv siromaštva (u okviru obrazovnih, ekonomskih i društvenih odnosa), e-zdravstvu i poboljšanju načina pružanja skrbi, kulturi i obrazovanju te unaprjeđenju kulturne baštine. Iz humanocentrističke perspektive, naša istraživanja i inovacije obuhvaćaju društveni utjecaj, uključenost i integraciju na poslu i u društvu, strojno učenje, umjetnu inteligenciju i venture kapital.

PARTNERI