Obrazovni resursi

Otvoreni obrazovni resursi (Open Educational Resources – OER) prikupljat će se kako bi se podržali načini zadružnog poslovanja. Partneri će, na temelju dokaza o obrazovanju temeljenim na istraživačkoj fazi, dizajnirati i stvoriti kurikulum, sastavljen od ishoda učenja (Learning Outcomes – LO) i kompetencija. Jednom kada partneri utvrde kompetencije, prikupljat će relevantne OER-e: sve resurse dostupne online koji ispunjavanju ishode učenja iz nastavnog plana i programa.

Kako bi se riješili posebni socijalni problemi svake partnerske države, probest će se analiza potreba i prikupit će se specifični OER-ovi.