Projekt

Social Cooperative Contest for Secondary Schools (SCoopConSS) projekt pilotirao je inovativnu metodologiju za uvođenje i unaprijeđenje kooperativnog poslovnog obrazovanja u srednje škole, počevši od učitelja koji su povezani s temama poslovanja te koji su zatim uključili učenike i kolege iz drugih disciplina u simulirano uspostavljanje socijalnih zadruga usmjerenih na jedan ili više od 17 SDG-ova UN-a (Ciljevi održivog razvoja UN-a).

SCoopConSS projekt je provelo partnerstvo sačinjeno od 7 organizacija iz pet južno-europskih zemalja: Grčke, Hrvatske, Italije, Portugala i Španjolske.

Glavni cilj projekta SCoopConSS je osnivanje zajednice prakse za nastavnike europskih srednjih škola zainteresiranih za jačanje svoje nastavne prakse primjenom različitih poduzetničkih metoda temeljenih na kooperativnim principima samo-pomoći, samo-odgovornosti, demokraciji, jednakosti i solidarnosti.

i) Desk istraživanja i usporedna analiza uspješnih praksi u programima obrazovanja za poduzetništvo (stabiliziranje znanja).

ii) Nacionalni i međunarodni coaching circles s nastavnicima srednjih poslovnih, marketinških i administrativnih škola kako bi pomogli u dizajniranju programa obuke čiji je cilj unapređivanje njihovih kompetencija u području kooperativnog poslovanja, kooperativnih i projektnih metoda poučavanja, multidisciplinarnih i otvorenih pristupa školovanju (promovirati inovativne metode poučavanja).

iIi) Razvoj, pilotiranje i revizija kombiniranog tečaja za podršku nastavnicima u mentoriranju svojih učenika za sudjelovanje u prvom izdanju EU Scoop! natjecanja – natjecanju simulacije socijalne suradnje koja će se podignuti na razinu EU (razvijanje vještina). 

i) Bolje razumijevanje postojećih obrazovnih alata za podučavanje poduzetništva.

ii) Modernizacija/prilagodba postojećih nastavnih planova i programa kako bi se stvorili specifični alati za podučavanje nastave socijalnog poslovanja.

iii) Provedba kombiniranog tečaja o kooperativnom poslovanju.

iv) Eksperimentiranje s alatima za podučavanje i mentoriranje učenika. 

Letak o projektu
SCOOPCONSS PROJEKT PROMIČU